27.5.2019

HYDROGEOLOGICKÉ POSUDKY

Ať už se jedná o vrtanou či kopanou studnu je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem hydrogeologický posudek pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Bez tohoto posouzení je stavba vrtané studny černou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných zákonů. Hydrogeologický posudek pro studnu doprovází i projekt studny (viz projektové dokumentace). STUDNY ZNOJMO , HYDROGEOLOGIE ZNOJMO, HYDROGEOLOG ZNOJMO

Hydrogeologický posudek je jako základní doklad pro vodohospodářský úřad při rozhodování o „povolení odběru podzemní vody“. Bez tohoto posudku nelze toto povolení získat. VRTANÉ STUDNY ZNOJMO , KOPANÉ STUDNY ZNOJMO

studny znojmo