18.11.2017

PEDOLOGIE

Zpracováváme veškeré podklady pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu jako součást dokumentace k udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

Pro udělení souhlasu vypracováváme žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle náležitostí vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Dále vypracováváme výpočty odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fonduplány rekultivací, (má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy), předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití a pedologické průzkumy.

pedolog znojmo