18.11.2017

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Studny jsou dnes nejběžnější způsob, jak získat nezávisle vodu k vlastnímu použití. Zabýváme se kompletním řešením možnosti využití podzemní vody. Naše práce jsou určeny pro širokou veřejnost, obce, podniky, zemědělská družstva, vodohospodáře, projektanty.

Nabízíme Vám kompletní studnařské práce:
 
Vrtané studny – Provádíme vrtané studny do hloubky max. 100 m. Disponujeme malou vrtnou soupravou, jehož šířka je pouze 80 cm! Dostaneme se na těžko dostupná místa. Realizujeme vrtané studny na klíč, vč. zhlaví vrtu, ponorného čerpadla a domácí vodárny.
Kopané studny – kopanou studnu realizujeme se studničními betonovými dílci o vnitřním průměru 100 cm. 
Čištění studní – vyčistíme a dezinfikujeme Vaši stávající kopanou studnu do hloubky až 25 m. 
Opravy studní – opravíme Vaši poškozenou kopanou studnu.
Instalace ponorného čerpadla a domácí vodárny – poradíme, vybereme a nainstalujeme domácí vodárnu vč. čerpadla do Vaší vrtané či kopané studny.

____________

Průběh při zřízení vodního zdroje

Existují dva typy projekční přípravy a provádění studen

1. způsob: studna se projektuje a vybuduje jako průzkumné geologické dílo podle geologického zákona (zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů). Po ověření vydatnosti tohoto díla a jakosti vody v něm, pokud je využití průzkumného objektu možné, se upraví na vodní dílo podle stavebního (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů), resp. vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Od 1.1.2019 je potřeba před realizací průzkumného vrtu požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona.

2. způsob: přímá projekce a provádění studny jako vodního díla podle stavebního, resp. vodního zákona, tzn. studna se bude vrtat až po získání stavebního a vodoprávního povolení.