26.5.2019

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Zajistíme zpracování geologického průzkumu při projektování a výstavbě objektů občanské vybavenosti, průmyslových objektů, pro dopravní a liniové stavby a vodohospodářská díla.

Geologický průzkum pro zakládání staveb zhodnotí geologické prostředí z hlediska únosnosti a dalších parametrů, které jsou důležité při projektování základů plánované stavby. inženýrskogeologický průzkum Znojmo , geologický průzkum Znojmo

IG průzkum Znojmo IG průzkum Brno