15.2.2018

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace pro studnu

Stavební povolení musí mít všechny studny zřízené po 1.1.1955. V současné době jsou příslušnými úřady pro řešení stavebního povolení obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbory životního prostředí.

Pokud je studna užívána bez stavebního povolení – podléhá sankcím „jako černá stavba“ podle stavebního zákona. Osoba vlastnící a užívající takovou studnu musí požádat o její dodatečné povolení (stavební).

Projektovou dokumentaci pro Vás vypracuje autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb.

____________

Projektová dokumentace pro ČOV (čističku odpadních vod)

Čistírna odpadních vod je vodohospodářské dílo a proto by mělo být k instalaci nebo rekonstrukci čistírny vydáno příslušným vodoprávním úřadem stavební povolení.

V případě vypouštěné přečištěných vod do vod podzemních je potřeba k ČOV doložit hydrogeologické posouzení.

Projektovou dokumentaci včetně hydrogeologického vyjádření pro ČOV pro Vás zpracuje autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb a hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti.